We’re hiring!

We are so pleased to announce that we are recruiting!  Thanks to the National Lottery Community Fund Our Just ASK (Access, Support & Kindness) Project we are looking to expand our friendly team and advertise the following position:

Community Project Co-Ordinator

Home based and group venues in Cardiff, Rhondda and surrounding areas

Part Time Post 15 hrs per week (2/3 days Monday-Friday)

Salary £25,974 Pro Rata Fixed Term July 2024

Main Purpose of Role:

  • To co-ordinate support services for those affected by cancer
  • To facilitate On-line and face to face Groups
  • To assist with the recruitment and supervision of telephone befriending volunteers
  • To support with our community based social prescribing project

Please email contactus@rayoflightwales.org.uk for further details, full job description and an application form

Closing date 18th March 2022 at 5pm

Job-Description-Project-Co-Ordinator-Just-ASK-April-22

ROL-Application-Form-2022

Job advert Community Co-Ordinator 2022 (002)

 

Rydyn ni’n recriwtio!

Diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydym yn hysbysebu’r swyddi isod er mwyn ychwanegu at ein tîm cyfeillgar:

Cydgysylltydd Prosiect Cymunedol

Gweithio o gartref ac mewn canolfannau i grwpiau yng Nghaerdydd, y Rhondda a’r cylch

Swydd Ran-amser 15 awr yr wythnos (2/3 diwrnod, Llun-Gwener)

Cyflog £25,974 Pro Rata, Cyfnod Penodol

Prif Bwrpas y Swydd:

  • Cydgysylltu gwasanaethau cefnogi i bobl y mae canser yn effeithio arnynt
  • Hwyluso grwpiau ar-lein a wyneb yn wyneb
  • Helpu i recriwtio a goruchwylio gwirfoddolwyr sy’n ffrindiau ffôn
  • Helpu â’n prosiect presgripsiynu cymdeithasol gwyrdd cymunedol

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.